آموزش ریاضی هشتم فصل پنجم

– در این ویدیو به مبحث ضرب عدد در بردار که بخش دوم از فصل پنجم ریاضی هشتم است پرداخته شده، برای مشاهده بخش های بعدی که شامل تجزیه یک بردار، ..

در این ویدیو به مبحث ضرب عدد در بردار که بخش دوم از فصل پنجم ریاضی هشتم است پرداخته شده، برای مشاهده بخش های بعدی که شامل تجزیه یک بردار، جمع متناظر بردار،بردار صفر،بردار های مساوی، روش های جمع بردارها و... به لینک زیر

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: