آموزش ساخت شلف دیواری با مقوا و کارتن

– در این فیلم آموزش ساخت قفسه و شلف دیواری با استفاده از کارتن های بازیافتی و مواد دور ریختنی آموزش داده می شود. برای اطلاعات بیشتر به سایت..

آموزش ساخت شلف دیواری با مقوا و کارتن
آموزش ساخت شلف دیواری با مقوا و کارتن - گنجینه

در این فیلم آموزش ساخت قفسه و شلف دیواری با استفاده از کارتن های بازیافتی و مواد دور ریختنی آموزش داده می شود. برای اطلاعات بیشتر به سایت گروه گنجینه تولید کننده تجهیزات کتابخانه ای مدرن و میز تحریر مراجعه نمایید.

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: