آهنگ بسیار غمگین "اشک" از پطروس تیت

– آهنگ غمگین "اشک" شعر، تنظیم و خواننده پطروس تیت - آن گل عشقم که گلبرگم دهد بوی جنون، باغبان را گو که در باغ دگر کارد مرا..

آهنگ بسیار غمگین "اشک" از پطروس تیت
آهنگ بسیار غمگین "اشک" از پطروس تیت - Shadi

آهنگ غمگین "اشک" شعر، تنظیم و خواننده پطروس تیت - آن گل عشقم که گلبرگم دهد بوی جنون، باغبان را گو که در باغ دگر کارد مرا

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: