تاکسی آبی که موجب کاهش ترافیک می شود

– شرکت فرانسوی "سی بابلز"( SeaBubbles)، یک وسیله نقلیه آبی ساخته است که می تواند با حرکت بر بالای سطح آب، مسافرانش را از ماندن در ترافیک طولانی م..

شرکت فرانسوی "سی بابلز"( SeaBubbles)، یک وسیله نقلیه آبی ساخته است که می تواند با حرکت بر بالای سطح آب، مسافرانش را از ماندن در ترافیک طولانی مدت و آزاردهنده نجات دهد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: