جلسه هفتم - کاتالوگ خوانی مولد برق اضطراری

– در این ویدیو نحوه کاتالوگ خوانی و برآورد توان مولد برق اضطراری مورد بررسی قرار گرفته است..

جلسه هفتم - کاتالوگ خوانی مولد برق اضطراری
جلسه هفتم - کاتالوگ خوانی مولد برق اضطراری - Mohsen.parvizi

در این ویدیو نحوه کاتالوگ خوانی و برآورد توان مولد برق اضطراری مورد بررسی قرار گرفته است

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: