دیرین دیرین - یه دلار دارم

– این قسمت : یه دلار دارم با ایشالا ماشالا، مشکلات حل نخواهند شد!..

این قسمت : یه دلار دارم
با ایشالا ماشالا، مشکلات حل نخواهند شد!

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: