ربات اسپات مینی که ظاهری شبیه به یک سگ دارد

– در ویدیوی دیگر ربات اسپات مینی که ظاهری شبیه به یک سگ دارد به طور خودکار و بدون نیاز به هدایت در محیط یک اداره به سمت چپ و راست حرکت می کند..

ربات اسپات مینی که ظاهری شبیه به یک سگ دارد
ربات اسپات مینی که ظاهری شبیه به یک سگ دارد - موبنا

در ویدیوی دیگر ربات اسپات مینی که ظاهری شبیه به یک سگ دارد به طور خودکار و بدون نیاز به هدایت در محیط یک اداره به سمت چپ و راست حرکت می کند و وقتی به پله ها می رسد، بدون مشکل خاصی از

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: