ریمپ پارس ELX با موتور 2000 سی سی XUM ♥

– ریمپ چیپ ® Remapchip ♥ ریمپ پژو پارس • پژو پرشیا • موتور 2000 سی سی XUM • ایسیو خاص زیمنس SIM K 42 MR • افزایش • فوق العاده کشش و شتاب • افزایش توان ..

ریمپ چیپ ® Remapchip ♥ ریمپ پژو پارس • پژو پرشیا • موتور 2000 سی سی XUM • ایسیو خاص زیمنس SIM K 42 MR • افزایش • فوق العاده کشش و شتاب • افزایش توان اسمی و گشتاور به میزان حداقل 12 درصد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: