سریال پاورچین قسمت 2

– سریال پاورچین قسمت 2 خلاصه داستان: فرهاد (مهران مدیری) یک برره ای است که سالها قبل برای تحصیل ازبرره به تهرانآمده وبا مهتاب مهتابی(سحرزک..

سریال پاورچین قسمت 2
خلاصه داستان:

فرهاد (مهران مدیری) یک برره ای است که سالها قبل برای تحصیل ازبرره به تهرانآمده وبا مهتاب مهتابی(سحرزکریا) ازدواج میکند ودامادسرخانه میشود اوکه ذاتا فردی چاپلوس است وازهمین طریق دریک شرکت مهندسی ساختمان مشغول کار شده وبه تدریج جای

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: