سعید فتحی روشن و اجرای هیپنوتیزم فراموشی در برنامه زنده

– مجری در برنامه زنده هیپنوتیزم می شه و اسمی رو که نوشته بود فراموش می کنه!..

سعید فتحی روشن و اجرای هیپنوتیزم فراموشی در برنامه زنده
سعید فتحی روشن و اجرای هیپنوتیزم فراموشی در برنامه زنده - موسیقی ناب

مجری در برنامه زنده هیپنوتیزم می شه و اسمی رو که نوشته بود فراموش می کنه!

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: