ویدیوی قدیمی از امین بانی

– اولین ویدیوی امین بانی که در دهه 80 با بلوتوث در موبایلها منتشر شد ... امین بانی متولد و بزرگ شده اصفهان میباشد تا گلی از سر ایوون تو پژمرد..

اولین ویدیوی امین بانی که در دهه 80 با بلوتوث در موبایلها منتشر شد

امین بانی متولد و بزرگ شده اصفهان میباشد

تا گلی از سر ایوون تو پژمرد و فرو ریخت
شبنمی غمزده از گوشه چشمان من آویخت
دوری بین من و تو

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: