اتاق فرار و بازی های رومیزی

– بزرگترین مرکز بازی های فکری در خاورمیانه و در شهر تهران با نام مرکز بازی های تهران در حالی تاسیس شده است که تنها نماینده رسمی Brain Games در ا..

بزرگترین مرکز بازی های فکری در خاورمیانه و در شهر تهران با نام مرکز بازی های تهران در حالی تاسیس شده است که تنها نماینده رسمی Brain Games در ایران است. این مرکز شامل دو بخش، اتاق های فرار مشتمل بر هشت اتاق مختلف

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: