باشگاه بدنسازی در جیب شما!

– دستگاه MONKII یک وسیله تقریبا همه کاره برای انجام تمرینات بدنسازی است که به راحتی در جیب شما قرار می گیرد و در زمانی که در مسافرت هستید و دس..

دستگاه MONKII یک وسیله تقریبا همه کاره برای انجام تمرینات بدنسازی است که به راحتی در جیب شما قرار می گیرد و در زمانی که در مسافرت هستید و دسترسی به باشگاه ندارید و یا اینکه برای حضور در باشگاه های بدنسازی وقت کافی ندارید، این

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: