برنامه دنیای داروها - قسمت هشتم

– تهیه کننده : نیما عبدالوند | گوینده : رضا دشت بانیان | تدوین و میکس : زهره غلامی | گردآوری محتوای برنامه : مانی فلاحی با مشارکت نمایش..

برنامه دنیای داروها - قسمت هشتم
برنامه دنیای داروها - قسمت هشتم - سان تام مووی

تهیه کننده : نیما عبدالوند | گوینده : رضا دشت بانیان | تدوین و میکس : زهره غلامی | گردآوری محتوای برنامه : مانی فلاحی
با مشارکت نمایش

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: