جوانی رضا رشیدپور - فیلم

– قسمتهایی از اجرای رضا رشید پور در دهه 70 در یک مسابقه تلوزیونی چقدر قیافش تغییر کرده ولی حرف زدنش نه زیاد..

قسمتهایی از اجرای رضا رشید پور در دهه 70 در یک مسابقه تلوزیونی
چقدر قیافش تغییر کرده ولی حرف زدنش نه زیاد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: