رعایت نکات ایمنی در زمستان

– بهمن نیا، رییس بهداشت و ایمنی محیط زیست شرکت ملی گاز ضمن تشریح نکات ایمنی گفت: در سال 99، حدود 2 هزار و 200 حادثه مرتبط با گاز داشتیم که بر اث..

بهمن نیا، رییس بهداشت و ایمنی محیط زیست شرکت ملی گاز ضمن تشریح نکات ایمنی گفت: در سال 99، حدود 2 هزار و 200 حادثه مرتبط با گاز داشتیم که بر اثر آن ها، 393 نفر از مشترکین مصرف گاز جان باختند

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: