ضرب قوی و ضعیف و نقش آن در ساخت ریتم ها

– برای درک موسیقی و زیبایی شناسی آن، تشخیص ریتم لازم است. احساس ما ممکن است ریتم را خلق کندو این اختلاف در شدت را ایجاد کند. تا حالا توجه کر..

ضرب قوی و ضعیف و نقش آن در ساخت ریتم ها
ضرب قوی و ضعیف و نقش آن در ساخت ریتم ها - Alimahdavi

برای درک موسیقی و زیبایی شناسی آن، تشخیص ریتم لازم است. احساس ما ممکن است ریتم را خلق کندو این اختلاف در شدت را ایجاد کند. تا حالا توجه کرده اید تیک تیک های ساعت همگی شبیه هم هستند ولی ما آنها را بصورت

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: